ประกันเดินทาง

ประกันเดินทาง เหตุผลที่นักเดินทางต้องมี

ประกันเดินทาง เหตุผลที่นักเดินทางต้องมี

ประกันเดินทาง ถือว่าเป็นความคุ้มครองที่เหมาะสำหรับทุกอายุทุกวัย เรียกได้ว่าเป็นความคุ้มครองแบบระยะสั้นแต่มีความคุ้มครองสูง เพราะทุกครั้งที่มีการเดินทางถือว่ามีการเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาอีก ทั้งการเดินทางไปพร้อมกับครอบครัว    การเดินทางไปกับบุคคลอื่นทั้งที่จัดเป็นทริปทัวร์ ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้น นั้นเป็นเหตุผลที่ประกันเดินทางมีบทบาทมากในปัจจุบัน เพราะบ่อยครั้งที่ผู้เดินทางมักจะเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆ เช่น หกล้มจนเกิดบาดแผลขนาดที่ต้องเย็บ ซึ่งหากมีประกันความคุ้มครองก็จะสามารถช่วยในการเบิกค่าใช้จ่ายได้ ในกรณีที่เราเดินทางไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ นั้น มักจะมีโรงพยาบาลอินเตอร์ที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากและเราไม่สามารถใช้บัตรหรือสิทธิ์พิเศษใดๆ ได้ ประกันเดินทาง จึงสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้มากที่สุด สำหรับความคุ้มครองของประกันเดินทางนั้นก็มีทั้งแบบคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตและเมื่อประสบอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยจนถึงอุบัติเหตุรุนแรง ซึ่งเมื่อเราเข้ารับการรักษาก็จะสามารถนำใบเสร็จนั้นไปเบิกเป็นเงินสดคืนภายหลังได้หรือบางบริษัทประกันจะสามารถใช้บัตรแสดงสิทธิ์ของบุคคลและบริษัทประกันนั้นๆ ยื่นให้ทางโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายก็ได้เลย Cr: http://media.nomadicmatt.com/chooseabackpack000.jpg แต่หากเสียชีวิตจากการเดินทางในระหว่างวันที่ทำประกันไว้แล้วนั้น ผู้รับมรดกก็จะสามารถทำเรื่องขอเงินค่าประกันได้ และยังมีบริการเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศอีกด้วย โดยส่วนใหญ่อัตราราคาค่าทำประกันสำหรับการเดินทางนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 125 – 1,500 บาทเท่านั้น ขึ้นอยู่ว่าระยะสัญญานั้นกี่วัน แต่การรับความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับแผนประกันว่าคุณซื้อความคุ้มครองอะไรบ้าง ยิ่งราคาในการทำประกันสูงความคุ้มครองก็จะสูงตามไปด้วย ซึ่งหากคำนวณดีๆ ก็จะมีราคาที่แพงกว่าการทำประกันทั่วไป แต่ก็มีความคุ้มครองสูงกว่าประกันทั่วไปเช่นเดียวกัน ประกันเดินทางนั้นก็มีหลายรูปแบบ ที่เห็นกันบ่อยก็มีทั้งแบบที่ทำบนเครื่องบิน…