Fragrance Hotel Lavender

Fragrance Hotel Lavender

Fragrance Hotel Lavender

                            Fragrance Hotel Lavender ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจากสถานีรถไฟใต้ดิน Lavender (EW11) ซึ่งเป็นสถานที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเที่ยวชมเมืองที่ยอดเยี่ยมของสิงคโปร์สำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงสนามบินชางงีโรงแรม Lavender Fragrance ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติชางงีโดยใช้เวลาเพียง 35 นาทีโดยรถไฟจาก Green Line (East-West) Fragrance Hotel Lavender ยังใช้เวลาเดินเพียง 7 นาที (ผ่านทางใต้ดินสถานี Lavender MRT)…