Merlion สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์

            Merlion สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์

              สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นกันนั่นก็คือ รูปปั้นสิงโตทะเล ที่มีลักษณะส่วนหัวเป็นสิงโต และส่วนล่างเป็นหางปลาตั้งอยู่บนยอดคลื่นทะเล หรือที่เรียกกันในชื่อว่า เมอร์ไลออน (Merlion)รูปปั้นเมอร์ไลออน ในปัจจุบันทั่วสิงคโปร์มีทั้งหมด 3 ตัว ซึ่ง 2 ตัว ถูกตั้งอยู่ที่บริเวณปากอ่าวมาริน่า บริเวณเมอร์ไลออนปาร์ค ซึ่งเมอร์ไลออนตัวแม่หันหน้าออกสู่ทะเล และ เมอร์ไลออนตัวลูก ตั้งอยู่ในปาร์ค หันหน้าเข้าตัวเมืองสิงคโปร์แต่เดิมรูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่สวนสิงโตทะเล (Merlion Park) ข้างๆสะพานเอสพลาเนด (Esplanade Bridge) แม่สิงโตและลูกสิงโตได้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว มีการจัดพิธีติดตั้งสิงโตทะเลในวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1972 โดยมีประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ ณ เวลาดังกล่าว ซึ่งก็คือ นายลี กวน ยู

                สิงโตตัวนี้สูง 8.6 เมตร มีน้ำหนัก 70 ตัน ทำจากวัสดุจำพวกซีเมนต์ โดยช่างฝีมือชาวสิงคโปร์ผู้เสียชีวิตไปแล้วที่ชื่อนายลิมนังเซ็ง ส่วนรูปปั้นสิงโตทะเลตัวที่สองจะมีขนาดเล็กกว่า ขนาดสูง 2 เมตรและหนัก 3 ตัน ก็ถูกสร้างขึ้นโดยนายลิมเช่นกัน ตัวสิงโตทำจากวัสดุจำพวกซีเมนต์ ผิวหนังทำจากแผ่นกระเบื้อง และตาทำจากถ้วยชาสีแดงขนาดเล็ก

                ผู้ออกแบบคือนายฟราเซอร์ บรูนเนอร์ (Mr Fraser Brunner) เป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแวนคลีฟ หัวรูปปั้นเป็นสิงโตหมายถึงสิงโตที่เจ้าชายซางนิลาอุตามะเคยเห็นตอนที่พระองค์พบเกาะสิงกะปุระในปี ค.ศ. ที่ 11 ตามบันทึกของชาวมาเลย์ ส่วนหางที่เป็นปลาคือสัญลักษณ์ของเมืองโบราณเทมาเซ็ค (หมายความว่า “ทะเล” ในภาษาญี่ปุ่น) ซึ่งสิงคโปร์ถูกค้นพบมาแล้วก่อนที่เจ้าชายนิลาจะตั้งชื่อเกาะนี้ว่า “สิงกะปุระ” (หมายความว่า “สิงโต” (สิงห์) และ “เมือง” (ปุระ) ในภาษาสันสกฤต) นอกจากนี้ยังหมายถึงจุดเริ่มต้นอันต่ำต้อยของสิงคโปร์ที่ในอดีตเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมง

Shares