ล่องเรือ ”อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง” กับ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนที่ 6 วัดระฆังโฆสิตาราม)

ล่องเรือ ”อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง” กับ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนที่ 6 วัดระฆังโฆสิตาราม)

ล่องเรือ ”อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง” กับ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนที่ 6 วัดระฆังโฆสิตาราม) หลังจากได้เที่ยวชมและสักการะสิ่งศักดิ์ในวัดอรุณราชวรารามแล้ว ล่องเรือต่อมาอีกนิดจะพบกับ วัดที่ 6 มีชื่อว่า วัดระฆังโฆสิตาราม เป็นวัดโบราณที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ประวัติความเป็นมาของวัดตรงบริเวณวัด ได้ขุดพบ ระฆังที่มีเสียงไพเราะและก้องกังวาน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ จึงได้บูรณะใหม่และสร้างเป็นหอระฆังขึ้นมาและพระราชทานนามว่า “วัดระฆังโฆสิตาราม” ภายในวัดนั้นยังมีสถาปัตยกรรมอันงดงามให้ชมกันอีกมากมาย เช่น พระอุโบสถ ภายในนั้นจะมีพระประธานที่สวยงาม ตรงหน้าวิหาร จะพบกับพระปรางค์องค์ใหญ่ที่ดูเป็นสง่า ตรงประตูพระอุโบสถลงรักปิดทองดูสวยงดงามยิ่ง ต่อมาก็จะเป็นหอระฆัง เป็นสิ่งที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของวัดนี้ ด้านบนก็จะแขวนระฆังที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 1 จำนวน 5 ลูก มีลักษณะเด่นชัด…

ล่องเรือ ”อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง” กับ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนที่ 5 วัดอรุณราชวราราม)

ล่องเรือ ”อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง” กับ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนที่ 5 วัดอรุณราชวราราม)

มาถึงวัดที่ 5 ของโปรแกรมนี้ล่องเรือ วัดนี้ ชื่อว่า วัดอรุณราชวราราม  เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์คือ จะมียักษ์ยืนถือกระบอง 2 ตน ยืนอยู่บริเวณหน้าซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถ เป็นปูนปั้นที่มีความงดงามมาก มีชื่อเดิมว่า “วัดแจ้ง” อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวรณภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้และสนามหญ้า และมีศาลาท่าน้ำอยู่ภายในวัด นอกจากภายในวัดมีความงดงามของรูปปั้นต่างๆแล้ว ยังมีอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 2 ประดิษฐานอยู่ มีไว้สำหรับให้ประชาชนกราบไหว้สักการะ และบริเวณนั้น หากเดินมาเรื่อยๆ จะพบกับความงามของพระปรางค์วัดอรุณฯ โดยรอบจะมีบันไดให้เดินขึ้นไปชม เมื่อดูสถาปัตยกรรมของพระปรางค์ใกล้ๆแล้ว จะสังเกตุเห็นความงดงามของลวดลายดอกไม้ และลวดลายต่างๆ ถ้าหากเดินรอบๆพระปรางค์ จะเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆ พร้อมบรรยากาศร่มรื่น หลักจากได้เที่ยวชมบริเวณวัดเรียบร้อยแล้ว  ถ้าหากท่านใดหิว อยากรับประทานเลยจะแนะนำร้านอาหารที่อยู่ไม่ไกลบริเวณวัด คือร้าน “ก๋วยเตี๊ยวคุณแม่” ร้านตั้งอยู่บริเวณด้านหลังวัดอรุณฯ ร้านนี้…

ล่องเรือ ”อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง” กับ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนที่ 4 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร)

ล่องเรือ ”อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง” กับ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนที่ 4 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร)

สำหรับการเดินทางครั้งนี้ คือ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นวัดที่ในอดีต สร้างขึ้นในพื้นที่ ที่ได้รับการอุทิศจาก ว่าที่สมุหนายก เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ของไทย มีความดังในเรื่อง การเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย มีพระวิหารหลวงและประธานเป็นพนะพุทธรูปองค์ใหญ่ มีชื่อว่า “หลวงพ่อโต” บริเวณวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ น้อยใหญ่มากมาย ภายในอุโบสถ จะมีจิตกรรมฝาผนัง ที่งดงาม เล่าเรื่องราวชีวิตของชาวบ้านและพุทธประวัติ ในสมัยรัชกาลที่ 3 และในส่วนหน้าพระวิหารยังมีหอระฆังขนาดใหญ่ มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย และหลังจากสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว บริเวณริมๆแม่น้ำ ตรงท่าน้ำของวัด ก็ยังสามารถให้ทาน โดยการให้อาหารปลาได้อีก ด้วย บริเวณใกล้ๆวัด ถ้าออกมาจากตัววัดนิดหน่อย จะพบร้านอาหาร มากมายที่บริเวณแถวนั้น แต่วันนี้อยากจะแนะนำร้านอาหาร “ครัวยิ้มแย้ม” มีเมนูมากมายหลาก ให้เลือกสรร รับประทานกัน วัตถุดิบที่ใช้…

ล่องเรือ “อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง” กับ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนที่ 3 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร)

ล่องเรือ “อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง” กับ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนที่ 3 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร)

ล่องเรือ “อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง” กับ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนที่ 3 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร) หลังจากที่เดินทางออกจากวัดยานนาวา เราเดินทางต่อมายังวัดที่ 3 คือ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ภายในวัดเป็นพระอุโบสถที่ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมไทย และมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจอีกมากมายและหลากหลาย เช่น พระบรมธาตุมหาเจดีย์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนรอบๆนั้น นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญอีกหลายอย่าง เช่น เขามอ เป็นภูเขาจำลองขนาดใหญ่ อยู่ตรงกลางสระน้ำ ในบริเวณรอบๆ เขามอนั้น จะประดับไปด้วยต้นไม้ พันธุ์หายาก และศาลาต่างๆ จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อน เพราะบรรยากาศโดยรอบเป็นธรรมชาติ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ต่างๆ หลังจากที่ได้ไปทำบุญกันแล้ว บริเวณนั้นยังมีร้านอาหาร อยากจะแนะนำให้ผู้ที่มาทำบุญที่วัดนี้ ได้ลองชิมอาหารกัน ทางเราก็มีร้านอาหารมาแนะนำ ร้านนี้อยู่บริเวณวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร…

ล่องเรือ “อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง” กับ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนที่ 2 วัดยานนาวา)

ล่องเรือ “อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง” กับ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนที่ 2 วัดยานนาวา)

ล่องเรือ “อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง” กับ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนที่ 2 วัดยานนาวา) จากตอนที่แล้วหลังจากออกมาจาก วัดบุคคโล ได้เดินทางต่อมายังวัดที่ 2 คือ วัดยานนาวา วัดแห่งนี้จะมีลักษณะที่เด่น คือ มีพระเจดีย์เป็นแบบจำลองรูปเรือสำเภา ตัวเรือที่สร้างนั้นมีขนาดเท่ากับขนาดของจริง ความเป็นมาของเรือสำเภาลำนี้ เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ในสมัยนั้น ท่านทรงทำการค้าขายกับประเทศจีน จึงได้นำเรือสำเภาออกเดินทางไปทำการค้า แต่อยากให้คนรุ่นหลังได้เห็นตัวอย่าง เรือสำเภาก่อนที่จะหมดไป เลยสร้างเป็นพระเจดีย์ที่เป็นจุดเด่นของวัดนี้ ภายในตัววัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆ ประดิษฐานอยู่ เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้ามาสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อาทิเช่น พระโพธิสัตวกวนอิมหยกขาว 3 ปาง และยังเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วอันเชิญมาจากวัดพระธาตุจากประเทศศรีลังกา ส่วนในตัวพระอุโบสถนั้น…

ล่องเรือ อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง กับ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนที่ 1 วัดบุคคโล)

ล่องเรือ อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง กับ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนที่ 1 วัดบุคคโล)

ล่องเรือ ”อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง” กับ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนที่ 1 วัดบุคคโล) บางคนอาจจะเบื่อการทำบุญแบบเดิมๆ เช่น การเดินไปทำบุญที่วัดใกล้บ้าน การขับรถไปต่างจังหวัดไกลๆ เพื่อทำบุญและท่องเที่ยวไปในตัว วันนี้เลยอยากแนะนำการทำบุญอีกรูปแบบนึง คือ การล่องเรือ “ทำบุญ” เริ่มต้นการเดินทางด้วย เรือด่วนของทางแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทางอาหารว่างที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ ในการล่องเรือครั้งนี้ จะมีไกด์นำเที่ยวให้และบรรยายถึงสถานที่ต่างๆ มาถึง วัดแรกคือ วัดบุคคโล เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายองค์เลยทีเดียว มักจะเป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนทั่วไป อาทิ หลวงพ่อแพ พระพุทธชินราช หลวงพ่อโสธร พระพุทธมงคลทศพลมุนี (พระนาคปรก) ฯลฯ ประดิษฐานอยู่ ภายในอุโบสถของวัดได้ประดิษฐานองค์พระประธานที่สวยงามที่สุดคือ หลวงพ่อแพ…

อาหารญี่ปุ่นสไตล์โอซากา

อาหารญี่ปุ่นสไตล์โอซากา

สำหรับคนที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นสไตล์โอซากา ร้านคาโกะโนยะ “Kagonoya” ร้านอาหารญี่ปุ่นแท้ต้นตำรับ ชาบู สุกี้ ระดับพรีมี่ยม “เนื้อคาโกะโนยะ” สุดยอดเนื้อวัวสายพันธุ์พิเศษชั้นดี จากประเทศญี่ปุ่น ร้านคาโกะโนยะเริ่มก่อตั้งปี ค.ศ.1990 ปัจจุบันมีสาขามากกว่า 67 แห่งกระจายอยู่ในโอซากา โตเกียว เกียวโต และโกเบ ล่าสุดประเทศไทย ความแตกต่างของร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งนี้คือการเสิร์ฟอาหารแบบ ไคเซกิ คอร์ส (Kaiseki Course) ศิลปะการเสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นชั้นสูงแบบดั้งเดิมในลักษณะแบบคอร์สอาหาร เลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม มีความสมดุลระหว่างรสชาติ สีสัน และการจัดวางอย่างสวยงาม คาโกะโนยะเลือกบริการ “ไคเซกิ คอร์ส” ในลักษณะของ ชาบู ไคเซกิ (Shabu Kaiseki) เริ่มต้นด้วยราคาหลักร้อยบาท มีให้เลือก 3…

วิธีการหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดสำหรับวันหยุด

วิธีการหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดสำหรับวันหยุด

มีหลายวิธีการมากที่คุณสามารถจะหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปยังปลายทางที่คุณได้วางแผนหรือใฝ่ฝันว่าจะได้ไปเที่ยวสักครั้งเมื่อมีโอกาส วิธีการพื้นฐานสำหรับค้นหาเที่ยวบิน ง่ายๆเพียงแค่ถาม Google ถึงเที่ยวบินที่คุณต้องจะไป มันจะมีให้คุณเลือกมากมาย แต่ว่าคุณต้องเสียเวลาในการเลือก ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบรายละเอียดบางอย่างของเที่ยวบิน เพราะมันเป็นข้อมูลดิบ ข้อมูลเริ่มต้น ซึ่งสิ่งสำคัญในการค้นหา อยู่ที่ เวลา และ วัน สถานที่ที่คุณต้องการ วันหยุดพักผ่อนสำหรับครอบครัวมีความสำคัญมากเพราะเป็นโอกาสที่ทุกคนในครอบครัวได้กลับมาใกล้ชิดกัน ได้เฉลิมฉลอง และได้สร้างความทรงจำดีๆของครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้แลย เมื่อวันหยุดมาถึงคุณไม่ควรพลาดโอกาสนั้น มีตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดสำหรับวันหยุดพักผ่อนของครอบครัว บางคนคิดว่าการเดินทางไปกับครอบครัวจะทำให้งบประมาณบานปลาย ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดเลย คุณควรจะมีการวางแผนล่วงหน้าและให้ความสนใจในรายละเอียดของการเดินทางให้มาก ก็จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและสนุกกับการเดินทางได้ มีแพ็คเก็จการเดินทางท่องเที่ยวมากมายสำหรับครอบครัว รวมทุกอย่าง เช่น ตั๋วเครื่องบินราคาถูก, การเข้าพักโรงแรมในราคาสุดพิเศษ, รถเช่าและร้านอาหาร เป็นตัวเลือกที่รวมทุกอย่างซึ่งเป็นวิธีที่ดีสำหรับครอบครัวที่ต้องการเดินทางไปพักที่นั้น และช่วยประหยัดเงินได้มากกว่าที่คุณเคยคิดเอาไว้ มีความเป็นไปได้สูงที่วิธีการต่างๆที่เราจะเสนอต่อไปนี้จะช่วยให้คุณประหยัดงบประมาณและสนุกกับการเดินทางของคุณได้อย่างไร้ความกังวล ด้วยการใช้เครื่องมือหลายอย่างด้วยกัน นั้นคือ เครื่องมือสำหรับค้นหาและสายการบิน ในปัจจุบันมีสายการบินจำนวนมากที่สามารถค้นหาได้จากเสิร์ชเอนจิ้น ซึ่งจะช่วยแนะนำให้คุณได้รับข้อเสนอตั๋วเที่ยวบินราคาไม่แพง…

การวางแผนหรือสร้างโรงแรมบูติค

การวางแผนหรือสร้างโรงแรมบูติค

คุณกำลังคิดจะวางแผนสร้างโรงแรมบูติคหรือไม่? หากใช่เราต้องขอแสดงความยินดีที่คุณตัดสินใจได้ถูกต้องแต่เราก็หวังว่าคุณจะสร้างอยู่ในเมืองที่เหมาะสม เพราะทุกวันนี้ที่พักตากอากาศจำนวนมาก หรือผู้ประกอบการมักที่จะตัดสินใจเลือกสร้างเป็นสไตล์บูติค ดังนั้นเราจึงคิดว่าน่าจะทันเวลาที่เราจะแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองในการสร้างโรงแรมบูติค โรงแรมบูติคมักจะเหมาะกับเมืองทีทันสมัย, เมืองใหญ่ๆทั่วโลก หรือรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง มันจะดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหญ่อายุประมาณ 20-50 ปี เป็นนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ระดับกลางถึงบน ดังนั้นทำเลที่ตั้งจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก จะต้องเลือกสถานที่ตั้งให้เหมาะสมและใกล้เคียงกับที่ลูกค้าเป้าหมายชอบไปจนย่านใจกลางเมือง ทำเลคือปัจจัยสำคัญมากซึ่งหลายคนก็ให้การยืนยันเป็นเสียงเดียวกันถึงความสำคัญในการเลือกพิจารณาสถานที่ตั้งก่อนทำธุรกิจใดๆ ในการพิจารณาเรื่องขนาดของโรงแรมแบบบูติคนั้น โดยทั่วไปเราขอแนะนำว่าควรจะมีขนาดเล็กประมาณสัก 3-150 ห้อง แต่บางคนหรือบางองค์กรอาจจะรู้สึกว่าโรงแรมที่มีห้องไม่ถึง 100 ห้องนั้นไม่ควรจะเรียกว่าเป็นแบบบูติค มีการโต้แย้งกันว่า ห้องขนาด 100 ห้อง ก็มีความเพียงพอแล้ว มันเหมาะสมที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงานได้ดีมากขึ้น หากเป็นห้องพักขนาดใหญ่กว่านั้น ก็ไม่เหมาะสมเพราะการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นการสร้างปฏิสัมพันธ์หรือไมตรีจิตต่อกันจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับที่พักแบบบูติค เจ้าของกิจการจึงจะต้องใส่ใจกับคุณภาพของพนักงาน เลือกคนที่มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ จึงจะเข้ากับรูปแบบปรัชญาการพักอาศัยในแบบบูติคได้ดี ในอดีตที่ผ่านมา มีการเพิ่มจำนวนสาขา (Chains) ของโรงแรมมากขึ้น เราจะเห็นได้ว่า…

ตกปลาที่รีสอร์ทแก่งกระจาน

ตกปลาที่รีสอร์ทแก่งกระจาน

รีสอร์ทที่แก่งกระจานมีมากมายหลายแห่งหากคุณขับรถเข้าไปบริเวณใกล้เขื่อนแก่งกระจานแล้วจะเจอกับป้ายรีสอร์ทหรือที่พักเยอะมาก ซึ่งถ้าหากเป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดยาว คุณก็สามารถจะแวะจอดเลือกสรรและต่อรองราคาได้ตามใจ แต่ถ้าเป็นวันหยุดแล้วล่ะก็ควรจะเช็คห้องพักและจองไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่ามาถึงที่นี้แล้วมีที่พักแน่นอน เมื่อคิดว่าจะมาเที่ยวพักผ่อนที่เขื่อนกระจานและอยากจะตกปลาด้วยแล้วล่ะก็ แนะนำให้หาที่พักใกล้เขื่อนแก่งกระจานเพราะไปมาสะดวก และส่วนใหญ่แล้วเจ้าของที่พักมักจะมีเรือไว้ให้เช่าหรือรู้จักแหล่งที่หมายดี ก็สามารถจะพานักท่องเที่ยวไปตกปลาได้ตามที่ตนเองตั้งไว้ อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขื่อนแก่งกระจานเป็นเขื่อนดินและเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดดังนั้นจึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำประเภทปลาหลากหลายพันธุ์ ไม่มีนักตกปลาคนไหนที่ได้ยินชื่อเขื่อนแก่งกระจานแล้วไม่รู้จักและส่วนใหญ่ก็อยากจะไปลองเก็บเกี่ยวประสบการณ์การตกปลากด, ปลากระสูบ, ปลาชะโด หรือปลาประเภทอื่นๆดูสักครั้งเมื่อมีโอกาส ที่รีสอร์ทแก่งกระจานพร้อมบริการเรือตกปลา ที่เขื่อนแก่งกระจานนั้นจะมีอยู่1 ช่วงที่น้ำเปลี่ยนสีเป็นสีแดงขุ่นซึ่งเป็นน้ำที่เริ่มต้นจะเข้าสู่ฤดูฝน ช่วงนี้ไม่เพียงจะเกิดที่เขื่อนแห่งนี้เท่านั้น เพราะเป็นช่วงที่เรียกว่า น้ำหลาก จะมีปลานานาชนิดที่มาพร้อมกับน้ำเหล่านี้ หรือเป็นช่วงที่มีปลามากที่สุดก็ว่า เพราะเป็นช่วงเข้าสู่การเปลี่ยนน้ำดังนั้น ที่พักแก่งกระจานแห่งนี้จะเต็มไปด้วยบรรดานักตกปลาทั้งรุ่นเก๋า และมือเก่าต้องการจะมาประลองฝีมือเป็นจำนวนมากเช่นกัน เมื่อพูดถึงกีฬาตกปลาแล้วในประเทศไทยเองก็มีเริ่มนิยมกันเพิ่มขึนเรื่อยๆ จากแต่ก่อนที่ยังไม่มีการนำเบ็ดตกปลาแบบมีรอกมาใช้ ปกติแล้วคนไทยเราจะตกปลาเพราะต้องการนำเอาปลาที่ตกได้มาประกอบอาหาร แต่เมื่อการตกปลามีการพัฒนามากขึ้น ก็เริ่มมีนักตกปลาได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดในระยะยาวนั้นคือ ปลาบางสายพันธุ์อาจจะสูญพันธุ์ไป หากนักตกปลาเลือกที่จะตกแม่ปลาหรือพ่อปลาที่กำลังเลี้ยงลูกเล็กของมันอยู่ ตัวอย่างเช่น ปลาชะโด ที่นิยมหาแหล่งไปตกกัน โชว์ว่าใครได้ตัวใหญ่กว่ากัน ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแม่ปลาพ่อปลาทั้งนั้น และเมื่อมีหลายคนตระหนักถึงปัญหานี้ ก็ได้มีการริเริ่มตกปลาแต่ก็คืนสู่แหล่งน้ำตามเดิม จาก Fishing…