รัฐสภาอิตาลีเห็นชอบ เก็บค่าเที่ยวชม “เวนิส” คนละ 350 บาท

รัฐสภาอิตาลีเห็นชอบ เก็บค่าเที่ยวชม “เวนิส” คนละ 350 บาท

รัฐสภาอิตาลีเห็นชอบ เก็บค่าเที่ยวชม “เวนิส” คนละ 350 บาท

            นักท่องเที่ยวประเภทไปเช้าเย็นกลับ ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปเข้าชม “เวนิส” จะถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บสูงสุดคนละ 10 ยูโร หรือประมาณ 370 บาท เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวภายในเมืองมรดกโลกเวนิส ซึ่งได้รับฉายาว่า “เมืองแห่งสายน้ำ”

รัฐสภาอิตาลีผ่านกฎหมายเรียกเก็บภาษี ค่าเข้ามาเยือนเมืองเวนิสในปี 2019 โดยมีราคาขั้นต่ำอยู่ที่ 2.50 ยูโร และอาจเพิ่มสูงขึ้นเป็น 5-10 ยูโร ในฤดูกาลที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพื่อนำมาจัดสรรให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวนิสนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ต่อไป

ภาษีค่าเข้ามาเยือนเวนิส จะเรียกเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวเช้าเย็นกลับเท่านั้น

ทั้งนี้ กฎหมายเรียกเก็บภาษีเที่ยวชมเวนิส จะถูกยกเว้นให้กับนักท่องเที่ยว ที่ทำการจองโรงแรมค้างคืนภายในตัวเมืองเวนิส เนื่องนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ผ่านการจัดเก็บภาษีในส่วนอื่น ๆ แล้ว ส่วนนักท่องเที่ยวประเภทไปเช้าเย็นกลับก็จะถูกเรียกเก็บค่าเที่ยวชมเพิ่มเติม

โดยก่อนหน้านี้อิตาลี ได้เคยใช้ระบบเดียวกันกับการเข้าชมเกาะเอลบา ในแคว้นทัสตานี และเกาะเอโอเลียน ในแคว้นซิซิลี มาแล้วเช่นกัน แต่ยังไม่ปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่ารัฐบาลจะจัดเก็บภาษีที่ว่านี้ผ่านทางไหน แต่สำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่า อิตาลีอาจนำวิธีเก็บเงินค่าเที่ยวชม บวกเพิ่มเข้าไปเพิ่มในค่าโดยสารทางเรือ หรือรถไฟที่ใช้เดินทางเข้ามายังเมืองเวนิส

กฎหมายเรียกเก็บภาษีเที่ยวชมเวนิส ส่งผลดีหลายประการ

นายลุยจี บรูกนาโร ว่าที่นายกเทศมนตรีประจำเมืองเวนิส ระบุว่า กฎหมายการจัดเก็บภาษีดังกล่าวสามารถทำให้เห็นยอดนักท่องเที่ยวในแต่ละปีได้แม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้จำนวนเงินที่ได้มาก็จะนำมาใช้จัดเก็บขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม มาตราการจัดเก็บภาษีเข้าเมืองถือเป็นกฎหมายใหม่ จึงต้องผ่านการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและการนำไปใช้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวเมืองเวนิส

สำหรับยอดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนเมืองเวนิส โดยเฉลี่ยแล้วจะตกอยู่ที่หลายสิบล้านคนต่อปีอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ทางการอิตาลีบริหารจัดการการท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความยากลำบาก นอกจากนี้ อิตาลียังถูกแรงกดดันจากองค์การยูเนสโกที่จัดอันดับให้เวนิสอยู่ในรายชื่อเมืองรดกโลกที่กำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงสูญหาย

โดยในช่วงที่ผ่านมา ชาวเมืองเวนิสก็เคยรวมตัวกันออกมาประท้วงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลายครั้ง เนื่องจากไม่พอขใจรัฐบาล ที่มักเอาใจนักท่องเที่ยวมากเกินไป จนปล่อยปละละเลยคุณภาพชีวิตของชาวเมืองเวนิสที่มีอยู่ถึง 55,000 คน.

Shares