เกาหลีใต้ผุดระบบ ETA คัดกรองนักท่องเที่ยวไทย หวั่นปัญหาผีน้อย

เกาหลีใต้ผุดระบบ ETA คัดกรองนักท่องเที่ยวไทย หวั่นปัญหาผีน้อย

เกาหลีใต้ผุดระบบ ETA คัดกรองนักท่องเที่ยวไทย หวั่นปัญหาผีน้อย

            ตม.เกาหลีใต้ เตรียมสกัดคนไทยลักลอบเข้าประเทศ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาอยู่ ณ ขณะนี้ โดยอาจใช้วิธีการลงทะเบียน Electronic Travel Authorization (ETA) สำหรับคนไทยที่มีความประสงค์เดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อตรวจสอบและคัดกรองคนคนไทยที่ลักลอบเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย

นายชาตรี อรรจนานันท์ ตำแหน่งอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายอิน ชิก อู (In Shik Woo) อธิบดีกรมกิจการคนเกาหลีใต้โพ้นทะเลและการกงสุล ของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลี ที่เข้าร่วมเป็นประธานหารือด้านการกงสุลไทย – เกาหลี ครั้งที่ 4 ณ กรุงโซล

โดยมีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นเจ้าภาพ ส่วนฝ่ายไทยก็มีผู้แทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วม ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล, ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล, กรมการจัดหางาน, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, และกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์

ทั้งไทยและเกาหลี ต่างเห็นชอบกับการเพิ่มประสิทธิภาพคัดกรองบุคคล

ผลการประชุมพบว่า สองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ทั้งไทยและเกาหลีมีความสัมพันธ์ประชาชนในระดับดีโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางมาเยือนประเทศไทยประมาณ 1.8 ล้านคนต่อไป ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือนเกาหลีใต้มีประมาณ 5 แสนคนต่อไป และในอนาคตจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยและเกาหลีใต้ ที่มีความสนิทแนบแน่นติดต่อกันมาจนครบ 60 ปี

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบตรงกันในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ “คัดกรองบุคคลตั่งแต่ต้นทาง” เพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเกาหลีใต้โดยสุจริต เพราะทุกวันนี้ มีจำนวนคนไทยแอบลักลอบเข้าไปทำงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ประมาณ 140,000 คน

ทั้งนี้ หลายจากสิ้นสุดมาตราการผ่อนปรมของรัฐบาลเกาหลีใต้ ที่อนุญาติให้แรงงานต่างชาติที่ลักลอบทำผิดกฎหมายเดินทางกลับประเทศโดยไม่ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีความผิด ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2562 ก็ยังพบว่ามีคนไทยที่แอบอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ถึงร้อยละ 39 ของจำนวนชาวต่างชาติทั้งหมด ซึ่งทางเกาหลีใต้ก็เตรียมบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบเข้ามาทำงานและนำคนเข้ามาแบบผิดกฎหมายให้มากขึ้น

รัฐบาลไทยแสวงหาช่องทางเข้าทำงานในเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมาย

ที่สำคัญ ฝ่ายไทยยังได้มีการหารือกับเกาหลีใต้ ในเรื่องการแสวงหารช่องทางรับแรงงานไทยเข้าไปประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมายในเกาหลีใต้ เพิ่มเติมจากระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System – EPS) เนื่องจากมีคนไทยจำนวนมากที่ต้องการเดินทางไปเกาหลีใจ้เพื่อทำงานอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้เห็นพ้องตรงกัน ที่จะดำเนินการศึกษารายละเอียดก่อนนำมาปรับใช้การจัดส่งแรงไทยต่อไป

จากที่ประชุม เกาหลีใต้ยังมีทบทานการพิจารณานำระบบ Electronic Travel Authorization (ETA) มาใช้สำหรับคนไทยที่มีความสงค์เดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งระบบดังกล่าวนี้สามารถเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการคัดกรองคนเข้าเมืองได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังป้องกันไม่ให้กลุ่มคนไทยมีต้องการเดินทางท่องเที่ยวในเกาหลีใต้ที่แท้จริงถูกปฏิเสธการเข้ามืองด้วย.

Shares