เที่ยวพม่าสัมผัสหิมะได้ ไม่ต้องไปไกล

เที่ยวพม่าสัมผัสหิมะได้ ไม่ต้องไปไกล

เที่ยวพม่าสัมผัสหิมะได้ ไม่ต้องไปไกล

            “รัฐคะฉิ่น” หนึ่งในเขตการปกครองส่วนหนึ่งของพม่า ที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ มีเขตแดนติดต่อกับ จีน ทิเบต อินเดีย ส่งผลให้ภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงใหญ่ล้อมรอบ นอกจากนี้แล้วที่แห่งนี้ ยังมียอดเขาคากาโบราชี ที่มีความสูงถึง 5881 เมตร ถือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้อีกด้วย

สำหรับยอดเขาดังกล่าว คือส่วนหนึ่งของปลายเทือกเขาหิมาลัย จึงทำให้บนยอดเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี แต่ถึงอย่างไร ผู้ที่ต้องการจะเข้าไปท่องเที่ยวยัง “รัฐคะฉิ่น” ต้องมีเงื่อนไข และความเข้าใจบางประการ ก่อนที่จะเหยียบย่ำไปในดินแดนแห่งนี้

เส้นทางที่ทางรัฐบาลพม่าจัดเตรียมไว้ให้

“พม่า” เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่กำลังเติบโต ในวันข้างหน้าจะกลายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลพม่าจึงได้ทำการจัดเตรียมเส้นทางท่องเที่ยวเอาไว้ 2 แบบด้วยกัน

– ท่องเที่ยวประเภท I = เขตการท่องเที่ยวแบบเปิด นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องมีกฎและเงือนไขใดใดทั้งสิ้น ท่องเที่ยวได้อย่างอิสระเสรี

– ท่องเที่ยวประเภท P = เขตการท่องเที่ยวแบบปิด มีตัวเลือกไม่มาก คือ ไปกับทัวร์และขอวิซ่าแบบพิเศษเท่านั้นในการท่องเที่ยว โดยส่วนมากการท่องเที่ยวแบบ P จะอยู่ในบริเวณชายแดนเท่านั้น เช่น ยอดเขาหิมะเมืองปูตาโอ รัฐคะฉิ่น ซึ่งบริษัททัวร์มักขนานนามการท่องเที่ยวแบบนี้ว่า “Eco-Tourium”

นอกจากนี้แล้ว การท่องเที่ยวแบบ P จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแบบ I เนื่องจากต้องเสียค่าวีซ่าชนิดพิเศษ ค่าไกด์ ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะต่าง ๆ หรือค่าของกิน ที่ทางบริษัททัวร์จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว จัดเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจึงจำเป็นต้องมีรัฐบาลตอยดูแลตลอด

รัฐคะฉิ่น มีอะไรน่าดึงดูด

อย่างที่กล่าวไว้ว่า รัฐคะฉิ่น เป็นรัฐที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก ไม่น้อยไปกว่ารัฐอื่น ๆ ในพม่า นั่นเป็นเพราะ รัฐคะฉิ่นแห่งนี้เป็นที่ตั้งของยอดเขาที่สุดอาเซียนอย่าง “ยอดเขากาโบราชี” ที่มีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดทั้งปี นอกจากนี้แล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่เป็นไฮด์ไลท์อีกด้วยเช่นกัน

– ตลาดเข้ามิตจีนา = หนึ่งในตลาดที่มีความเก่าแก่แหงหนึ่งของพม่า ในอดีตพื้นที่แห่งนี้ เหมือนจุดนัดพบกันระหว่าง พม่า จีน อินเดีย จึงทำให้ตลาดแห่งนี้รวบรวบของทั้ง 3 ประเทศไว้ได้อย่างครบถ้วน

ต้นกำเนิดแม่น้ำอิรวดี = อีกสิ่งที่พิเศษเป็นอย่างยิ่งคือ รัฐแห่งนี้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำอิรวดี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงประเทศพม่า ทำให้ทุกวันนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญไปแล้ว

-วัดชเวเมี๊ยกซู Shwe Myint Zu = วัดแห่งนี้คือศูนย์รวมจิตใของชาวรัฐคะฉิ่นอย่างแท้จริง โดดเด่นด้วยเจดีย์ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบอินดอร์จี หนึ่งในศิลปวัฒนธรรมของพม่าที่มีความงดงามอย่างยิ่ง ดังนั้น หากใครไปเยือนที่แห่งนี้ควรหาโอกาศไปสักการะสักครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล

Shares