แจกเงิน 1,500 เที่ยวเมืองรอง โดนวิจารณ์ยับ เปลี่ยนแผนแจกเงินคนจนแทน

แจกเงิน 1,500 เที่ยวเมืองรอง โดนวิจารณ์ยับ เปลี่ยนแผนแจกเงินคนจนแทน

แจกเงิน 1,500 เที่ยวเมืองรอง โดนวิจารณ์ยับ เปลี่ยนแผนแจกเงินคนจนแทน

            แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังรายงานว่า กระทรวงการคลังยุติการนำเสนอมาตรการแจกเงินคนละ 1500 บาท เพื่อนำไปใช้เที่ยวเมืองรองใน 55 จังหวัด ที่มีเป้าหมายจำนวน 10 ล้านคน โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 1.5 หมื่นล้านบาทแล้ว เป็นผลมาจากการหารือกันระหว่างกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ ซึ่งพบว่า ไม่สามารถใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางและรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินได้

นอกจากนี้ มาตรการแจกเงินดังกล่าวยังมีถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก ถึงแม้ดำเนินการหลังเลือกตั้งแล้วก็ตาม ส่งผลให้ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกคำสั่งเร่งให้กระทรวงการคลังคิดทบทวนต่อมาตราการดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

จากมาตรการแจกเงินเที่ยวเมืองรอง เปลี่ยนมาเป็นเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการคนจน

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังยังเผยอีกว่า มาตรการใหม่ที่กระทรวงการคลังได้นำเสนอต่อ ครม.เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่าน คือการเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อย ด้วยงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1.3 หมื่นล้านบาท

โดยเงินจำนวนนี้ ประกอบไปด้วย การมอบเงินให้กับผู้ปกครองที่มีลูกหลานกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ ซึ่งจะได้รับเงินคนละ 500 บาทต่อบุตร 1 คน หรือหากมีบุตร 3 คน จะได้รับเงินเป็นจำนวนรวม 1,500 บาท เพื่อให้นำเงินที่ได้มานี้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียน

อ้างอิงจากข้อมูลบุตรที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่จากสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีจำนวนอยู่ราว 2.6 ล้านคน ซึ่งจะดำเนินการแจกเงินให้กับแม่ก่อน แต่หากแม่ไม่อยู่ หรือแยกทางกันอยู่และพ่อเป็นคนดูแลบุตรอยู่ ก็จะจ่ายให้พ่อแทน โดยจะทำการจ่ายผ่านการโอนเข้าไปภายในบัตรครั้งเดียว ในเดือนพฤษภาคม

เกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการและขึ้นทะเบียนเรียบร้อยก็ได้รับเงินเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ เกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการพร้อมกับขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ล้านคน ก็จะได้รับมอบเงินต่อคน 1000 บาทครั้งเดียวภายในเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสำหรับไปซื้อปุ๋ย รวมถึงยังมีการแจกเงินเพิ่มเดือนละ 200 บาท ให้กับคนพิการจำนวน 1 ล้านคน ที่ทำการขึ้นทะเบียนไว้และถือบัตรสวัสดีการ

ทั้งนี้ ยังมีการใส่เงินให้เพิ่มเติมเป็น 500 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 2 เดือน (ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน) ให้กับคนที่ถือบัตรสวัสดิการทั้งหมดจำนวน 14.5 ล้านคน สำหรับนำไปใช้ซื้อของต่าง ๆ จากร้านธงฟ้า ซึ่งจากเดิมได้รับเดือนละ 200 บาท สำหรับผู้มีรายได้เกิน 3 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท ส่วนผู้มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทลงมาจะได้รับเงิน 300 บาท.

Shares